HEM             Medlemskörer                              

 

Upplands Körförbund är nerlagt

Vid det extra regionförbundsmötet som genomfördes den 8 december beslutades i andra läsningen att Upplands Körförbund
läggs ner per 31 december 2011. Fr o m 1 januari 2012 är körer
och körmedlemmar direktanslutna till Sveriges Körförbund. Medlemsavgiften är fr o m 2012 160 kr/körsångare och år.

Förbundsmötesprotokoll (2011-12-08).

Vi hänvisar i fortsättningen till Sveriges Körförbund, www.sverigeskorforbund.se.
E-post: kansli@sverigeskorforbund.se
Tel: 08-782 9260

 

Distriktsansvarig

Verksamheten regionalt kommer fortsättningsvis att skötas av en distriktsansvarig, som till sig kommer att knyta personerför att genomföra olika projekt. Uppsala län saknar fortfarande en person som vill påta sig detta uppdrag.

Är du intresserad? Hör av dig till kansli@sverigeskorforbund.se.

 

Indiviuellt medlemskap fr o m 2012-01-01

Fr o m 1 januari 2012 erbjuder Sveriges Körförbund ett individuellt
medlemskap. Du behöver alltså inte längre vara med i en ansluten kör för att kunna bli medlem i körförbundet. Mer information och blankett för inträdesanmälan finns här: http://www.sverigeskorforbund.se/medlemskap/.

Du kan också skicka ett mail till kansli@sverigeskorforbund.se.
Uppge namn, adress, personnummer och e-postadress så får du ett inbetalningskort på medlemsavgiften.

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2005 Svensk körsång Uppsala län

Hemsidan uppdaterad 2008-03-16